ONLINE UPISI

PRIJAVA ZA PLIVAČKI VRTIĆ, ŠKOLU PLIVANJA I SPORTSKU REKREACIJU

UPISI ZA DJECU PLIVAČE KOJI SE ZNAJU SAMOSTALNO ODRŽAVATI NA VODI!

U nastavku su navedena godišta djece koja pripadaju u određenu grupu. Prije ispunjavanja uspisnog lista na dnu stranice provjerite naš raspored i odgovaraju li vam termini treninga.

Plivački vrtić (Morski konjići)

M/Ž 2018. godište i mlađi/e

Škola plivanja (Papaline i Girice)

M/Ž 2015., 2016. i 2017. godište

Sportska rekreacija

M/Ž 2014. godište i stariji/e

Treninzi zimske škole plivanja na zatvorenom bazenu Poljud kreću 4. rujna 2023. i traju do završetka školske godine kada prelazimo na otvoreni bazen Zenta s novim rasporedom.

Plivački vrtić (Morski konjići) ima plivačke treninge tri puta (ponedjeljak/srijeda/petak) tjedno u jutarnjem terminu ili svaki dan (ponedjeljak-petak) u popodnevnom terminu u trajanju od 60 minuta. Mjesečna članarina iznosi 40€, a drugo dijete iz obitelji ima popust 50% na članarinu.

Škola plivanja (Papaline i Girice) ima plivačke treninge tri puta tjedno (ponedjeljak/srijeda/petak) u jutarnjem terminu ili svaki dan (ponedjeljak-petak) u popodnevnom terminu u trajanju od 60 minuta. Mjesečna članarina iznosi 40€, a drugo dijete iz obitelji ima popust 50% na članarinu.

Sportska rekreacija (Stariji dupini) ima plivačke treninge tri puta tjedno (ponedjeljak/srijeda/petak) u jutarnjem terminu ili popodnevnom terminu u trajanju od 60 minuta. Mjesečna članarina iznosi 40€, a drugo dijete iz obitelji ima popust 50% na članarinu.